SEO ranking factoren die je écht moet kennen

SEO ranking factoren die je écht moet kennen

Home » SEO ranking factoren die je écht moet kennen

SEO ranking factoren die je écht moet kennen

blank

SEO ranking factoren beïnvloeden door het succesvol inzetten van zoekmachine optimalisatie (SEO) is van zeer groot belang bij het verhogen van je conversie! Het beïnvloeden van de zoekresultaten wordt vaak als iets ongrijpbaars aangeduid. Maar er zit wel degelijk een wetenschap achter. In dit blog artikel bespreken we de belangrijkste ranking factoren voor jouw SERP’s (Search Engine Result Pages). De combinatie van deze ranking factoren en hoe je deze middels best practices het beste kunt optimaliseren resulteert in succes voor zowel de vindbaarheid in zoekmachines en relevantie voor zoekers.

PROCESMATIGE SEO-AANPAK

BlooSEM hanteert een 5 fasen model voor SEO. Aan de hand van dit model zijn we in staat om door middel van een structurele aanpak succesvol te zijn met zoekmachine optimalisatie voor onze klanten. Lees hier meer over de BlooSEM SEO – aanpak en hoe we dit met succes voor een van onze klanten; Hairplus medical care inzetten.

Fasen SEO

Het proces kan worden opgesplitst in 2 onderdelen; On-site SEO en Off-site SEO. Hierbij richt On-site SEO zich puur op de content en techniek van de website (fase 1 t/m 4). Off-site SEO (fase 5) gaat in op het verhogen van de autoriteit van de website door vanuit externe bronnen de populariteit van de website te laten toenemen.

GOOGLE ALGORITME & RANKING FACTOREN

Google blijft zijn zoekmachine-algoritme continu optimaliseren. Dit met het doel om de meest relevante zoekresultaten aan de gebruiker te tonen zodat het gebruik van de zoekmachine toeneemt. Deze constante veranderingen van het algoritme, die door Google worden aangeduid worden met typische namen als Pinguïn, Panda & Hummingbird, hebben een grote impact op het feit hoe websites gevonden worden in de zoekmachine van Google. Op dit moment heeft Google bijvoorbeeld een sterke focus op Mobile.

Websites die niet voldoen aan de richtlijnen zoals het hebben van een mobile-proof en snel ladende website verliezen terrein met hun rankings van websites die dit wel goed hebben geregeld.

Ook veiligheid van websites wordt een steeds belangrijker aspect voor Google, en om dit meer te waarborgen wordt er bijvoorbeeld steeds meer gekeken naar de aanwezigheid van HTTPS certificaten. Websites die dit niet hebben geregeld kunnen door Google als onveilig gemarkeerd worden.

ON-SITE SEO

De On-site SEO factoren zijn onder te verdelen in 3 categorieën; content, architectuur en HTML. Onder deze categorieën worden vervolgens de verschillende ranking factoren toegewezen.

Zo is het bijvoorbeeld bij het onderdeel content belangrijk dat de kwaliteit van de content uniek en actueel is en deze voldoende tekst & uitleg bevat van de onderwerpen waarop men gevonden wil worden.

Met architectuur van je website wordt o.a. de inrichting van je webpagina’s bedoeld, de snelheid van je website en de veiligheid middels HTTPS.

De laatste On-site categorie; HTML richt zich meer op de metadata zoals meta description, page title en alt-tags die worden meegegeven aan de content. Er wordt overigens niet alleen gekeken naar de rankings die een positieve invloed hebben op de SERP maar ook naar factoren die hier een negatieve invloed op hebben zoals Cloaking (verborgen content die wel voor Google maar voor de gebruiker niet zichtbaar is) of Keyword Stuffing (het onnatuurlijk gebruik van een bepaald keyword in een tekst).

OFF-SITE SEO

De Off-site SEO factoren zijn onder te verdelen in 4 categorieën; betrouwbaarheid, links, persoonlijkheid en social.

Het verkrijgen van inkomende links blijft nog altijd een van de grootste Off- site ranking factoren, echter er wordt door Google wel steeds meer gewicht gehangen aan de kwaliteit van de inkomende links. Het heeft weinig zin om inkomende links naar je website te krijgen die 0,0 raakvlak met jouw website hebben. Dit ontmoedigt het inkopen van links (Spam) en zorgt ervoor dat er nagedacht wordt over relevante content en de noodzaak voor organisaties om een autoriteit te worden in hun vakgebied. Doordat Google ook steeds meer rekening houdt met de behoeftes van de individuele gebruiker, o.a. op basis van het land en de exacte locatie waar iemand zich bevindt kunnen hiervoor de zoekresultaten steeds beter en daardoor relevanter worden. Website- eigenaren kunnen hierop inspelen door een lokale focus te hebben met hun content.

Het sociale aspect dat gebruikers hebben met de content van een website wordt ook steeds belangrijker, Google houdt in de gaten of jouw content veel gedeeld en interessant gevonden wordt. Indien jouw content populair is betekent dit dat je hierin profijt kunt hebben met de ranking van jouw SERP’s.

DE SYNERGIE TUSSEN ON-SITE & OFF-SITE SEO

Om succesvol te zijn met zoekmachine optimalisatie is het van belang om op beide fronten; On-site & Off-site actief te zijn. Maar het heeft echter geen zin om met Off-site SEO te starten als de On-site activiteiten minimaal zijn. Ofwel; eerst starten met het optimaliseren en uitbreiden van de On-site activiteiten alvorens aan de slag te gaan met Off-site SEO. De On-site activiteiten zijn de basis van succes met zoekmachine optimalisatie; zonder goede content komen er ook geen inkomende links en wordt je content niet populair. Op het moment dat er een goede strategie en focus is op On-site SEO dan versterken de resultaten als er met Off-site SEO gestart gaat worden.

Onderstaande tabel maakt enigszins duidelijk wat het onderlinge effect is op de ranking factoren en hoe dit elkaar versterkt. Het uiteindelijke doel van het inspelen op de ranking factoren is hoger te ranken in de zoekresultaten waardoor er meer zichtbaarheid is van de SERP’s met een hogere CTR (click trough rate) en uiteindelijk verhoogde conversie tot eindresultaat.

Bron: Search Engine LandSEO tabel

Download de volledige Periodic Table of SEO Success Factors van Search Engine Land

Meer weten? Vraag een SEO QuickScan aan!

Wil je meer weten over het succesvol inzetten van zoekmachine optimalisatie? En ben je benieuwd hoe jouw site momenteel scoort? Vraag dan vrijblijvend een SEO QuickScan aan.