Visie & Missie

Het aanbod en gebruik van internet groeit nog steeds. De economische waarde ervan neemt alsmaar toe. De pluriformiteit van internet stijgt. In deze snelle en diffuse online wereld is de missie van BlooSEM organisaties online goed gevonden te laten worden, hun ambities waar te maken en hun business te doen groeien.

De uitdaging

De uitdaging blijft de gebruikers van internet, zowel consumenten als bedrijven, in het juiste kanaal, op het juiste moment weten te vinden én binden.

De moderne marketeer denkt bij voorkeur in grote getallen (think global), acteert in het bijzonder op basis van lokale waarden en normen (act local) en levert het liefst maatwerk voor individu of organisatie (do personal).

Data interpreteren
‘Big data’ is hierbij onmisbaar; meten is weten en data op de juiste wijze interpreteren en omzetten in gezonde marketingadviezen en -activiteiten een kunst. Specialisten zijn gewenst.

Rendement opleveren
Accountability blijft een must: activiteiten waarin geïnvesteerd wordt dienen rendement op te leveren. Ben creatief en ga slim om met het beschikbare marketing budget. BlooSEM is specialist op deze online marketing gebieden en gaat de uitdaging graag met u aan!

Goal - missie vissie

De visie & missie van Google

De visie van Google is: het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen – het internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk- waarbij het gebruiksgemak voor de eindgebruiker centraal staat. En de missie van Google is: alle informatie ter wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar maken.

Synoniemen van de kernwoorden informatie, relevantie en gebruiksgemak komen niet voor niets terug in de visie & missie van BlooSEM.

De 10 Waarheden van Google

In de uitvoering van haar missie volgt BlooSEM zoveel als mogelijk de zogenaamde ’10 Waarheden van Google’:

  1. Richt je op de gebruiker en de rest volgt vanzelf
  2. Het beste is om één ding heel erg goed te doen
  3. Snel is beter dan langzaam
  4. Google logoDemocratie op internet werkt
  5. Niet alleen achter je bureau heb je antwoorden nodig
  6. Je kunt geld verdienen zonder slecht te zijn
  7. Er is altijd meer informatie te vinden
  8. De behoefte aan informatie is grensoverschrijdend
  9. Ook zonder pak kun je serieus zijn
  10. Uitstekend is gewoon niet goed genoeg

Bee calm, call BlooSEM!

Wij sparren graag met de personen die binnen jouw organisatie verantwoordelijk zijn voor jullie visie & missie. In het bijzonder over de vertaling ervan naar jullie online marketing en sales strategie. “Geen bijen bzzz maar concrete bloozzz” met de insteek “wat zijn jullie uitdagingen en hoe halen we er samen meer rendement uit!”

Daan-promovenster

 Ook op zoek naar een partner op het gebied van online marketing? Neem contact op met Daan!