Online Marketing Strategie

Eindelijk, je website is af, en jij vindt hem goed. Maar wordt hij ook goed gevonden?! Zijn er doelen geformuleerd die met de nieuwe website gerealiseerd moeten worden? Is er een strategie bedacht hoe de doelen te bereiken? Hoe zorg je nou dat de website positief gaat bijdragen aan je dagelijkse business? Nu, en op de middellange termijn?!

Als je concrete, werkbare antwoorden op dergelijke vragen wilt hebben, dan kan BlooSEM je vooruit helpen. BlooSEM richt zich op de ontwikkeling en de online doorvertaling van marketingstrategieën op het kruisvlak van jouw organisatie, jouw branche en jouw klanten.

Hoe ontwikkelen wij een strategie?

Strategie ontwikkeling is een interactief proces tussen klant en BlooSEM. Het is echt samenwerken en kennisdelen.

Een traject voor strategie ontwikkeling bestaat bij BlooSEM uit 4 fasen:

Fasen Online Marketing Strategie

Fase 1

Fase 1: Inventarisatie en Analyse

Een interactief vraag en antwoord spel, een inventarisatie van aanwezige middelen en een analyse van de ‘owned media’ brengt in kaart waar je organisatie nu staat en waar je (online) naar toe kan én wil. We beoordelen wat het onderscheidend vermogen van je organisatie en je product of dienst is in het (online) concurrentieveld.

Hierbij stimuleert BlooSEM de klant outside-in te denken en maakt BlooSEM gebruik van strategie ontwikkelingstheoriën van o.a. Michael Porter en het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder.

Fase 2

Fase 2: Concept Marketingstrategie

De hamvraag “Hoe bereiken we in theorie hetgeen we willen?” wordt hier beantwoord. Daarbij toetsen we of de ambities realistisch zijn met de aanwezige middelen. Wat willen we per se intern doen en wat uitbesteden? Welke doelgroepen zijn het belangrijkste en via welke (online) kanalen bereiken we die? Welk kanaal past het beste bij branding van jouw merk, welke voor conversie?

We komen samen tot een concept marketingstrategie, inclusief targets, budgettering en timing.

Fase 3

Fase 3: Implementatie Marketingstrategie

De concept marketingstrategie wordt efficiënt geïmplementeerd. Daarbij zorgen we ervoor dat alle acties, campagnes e.d. meetbaar zijn. We formuleren KPI’s om te kunnen sturen op de gestelde targets. We adviseren snel ervaring op te doen, quick wins te realiseren, om aan te tonen of hetgeen we in theorie bedacht hebben echt werkt in de praktijk.

Soms is er eerst meer harde kwalitatieve of kwantitatieve data nodig en starten we met online marktonderzoek. Met behulp van tooling als Qualaroo kun je eenvoudig en snel antwoord krijgen op je onderzoeksvraag en snel achterhalen wat er leeft onder de bezoekers van je site. Met een Google Adwords campagne kun je gericht en in korte tijd veel bezoek naar je site halen en ervaren welke onderdelen van je site wel en niet goed werken.

Fase 4

Fase 4: Evaluatie en Verbeteren

“Je doel is ook een middel”. Immers, je doel kan onhaalbaar worden of juist eerder gerealiseerd als gevolg van veranderingen in je concurrentieveld, nieuwe wetgeving, online marketing innovaties, technologische ontwikkelingen. Verrassende zaken die vooraf bij je strategie ontwikkeling niet bekend waren. Ben als organisatie dan flexibel en pas je doelen en strategie aan. Blijf je afvragen of je nog steeds goed gevonden wordt. Periodieke evaluatie en voortdurend verbeteren is ons devies.

Strategy is a journey

Zeker op online marketing gebied is ‘verandering de enige constante’. BlooSEM opereert zelf ook volgens de wapenkreet “strategy is a journey”.

BlooSEM is sinds haar oprichting in 2004 een toonaangevende speler in de Nederlandse internetindustrie en heeft voor meerdere opdrachtgevers in diverse branches online marketingstrategieën ontwikkeld. En als de opdrachtgever dat wil draagt BlooSEM ook de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de online strategie. In de vertaalslag van strategie naar praktijk ligt de ware kracht van BlooSEM!

Op onze klantenpagina’s vind je voorbeelden van strategieën die de marktprestaties van onze opdrachtgevers sterk verbeterd hebben. En lees ook BlooSEM’s blog voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing!

SEE–THINK–DO–CARE model

BlooSEM werkt volgens het See-Think-Do-Care marketing model van Google. Een propositie van onze klant wordt hierdoor veel relevanter en verhoogt de effectiviteit van onze marketinginspanningen. BlooSEM is weliswaar een ‘online performance marketing bureau’, maar dat wil niet zeggen dat wij ons alleen op de koopfase richten. Performance zit in ons DNA; wij hanteren juist een full-funnel strategie en streven voor onze klanten naar het hoogst haalbare in elke fase van de customer journey.

See-Think-Do-Care

Eva-promovenster

    Ook op zoek naar een partner op het gebied van Online Marketing Strategie? Neem contact op met Eva!