NH Hotels

NH Hotel Group is één van de top 25 hotelketens in de wereld en heeft bijna 400 hotels in 28 landen in Europa, Amerika en Afrika.

Diensten

www.nh-hotels.nl

Klant 2008 – 2012

Samenwerking

BlooSEM is in 2008 door NH Hotels gevraagd om voor de promotie van hun weekendspecials een SEA campagne te voeren inclusief de creatie van conversiegedreven landingspagina’s.

Resultaten

Het doel genereren van extra traffic én reserveringen voor NH Hotels in Groningen, Maastricht en Brussel is ruimschoots gehaald.

In 2012 lanceerde NH Hotels in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een nieuw vergaderconcept: Ecomeeting. Met de inzet van SEO en Web Analytics heeft BlooSEM er voor gezorgd dat de website van Ecomeeting:

  • In de organische topposities van Google stond
  • Veel gratis bezoek kreeg
  • Veel Ecomeeting aanvragen opleverde

In diezelfde periode is BlooSEM ook een SEA campagne gestart die een extra boost gaf aan de naamsbekendheid van Ecomeeting en aan de boekingen van vergader- en conferentieruimtes bij NH Hotels.