• Web Analytics BlooSEM

In welke fase zitten jullie?

Web analytics is een complex proces dat bestaat uit meerdere fasen. In welke fase bevinden jullie je nu?