Content Marketing

Het wordt steeds lastiger om via de dure klassieke offline media potentiële klanten te bereiken met een merkboodschap. Het bereik van die media wordt steeds kleiner en het aantal relevante contactmomenten verspreidt zich over meerdere kanalen en momenten. Dus hoe kan je op een unieke en effectieve manier je (potentiële) klanten bereiken met die gewenste merkboodschap?

Waarom een Contentstrategie?

Steeds meer organisaties ervaren dat internet het meest belangrijke marketing, branding & sales kanaal is om de eigen bedrijfsdoelstellingen te behalen. Een contentstrategie is tegenwoordig vaak het startpunt van het door vertalen van die doelstellingen naar de doelgroep. BlooSEM ziet Content Marketing daarom ook als de strategische kapstok om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

content marketing

Starten met Content Marketing:

Fase 1: Brainstorm

Fase 1: Brainstorm

Wij starten ieder Content Marketing traject met een interactieve brainstormsessie. In deze sessie  inventariseren wij de actuele bedrijfsdoelstellingen, de aanwezige middelen en brengen wij de ‘owned media’ in kaart. Daarnaast beoordelen wij samen met de klant wat het onderscheidend vermogen van de organisatie en product of dienst is in het (online) concurrentieveld, inclusief de bijbehorende doelgroepen of persona’s.

Hierbij stimuleert BlooSEM de klant outside-in te denken!

Fase 2: Concept

Fase 2: Concept

De hamvraag “Hoe bereiken we in theorie hetgeen we willen?” wordt hier beantwoord. Daarbij toetsen we of de ambities realistisch zijn met de aanwezige middelen. Welke doelgroepen zijn het belangrijkste en met welke type content en via welke (online) kanalen bereiken we die? Welk kanaal past het beste bij de branding van jouw merk, welk kanaal is geschikt om het bereik te vergroten?

We komen samen tot een concept content strategie, inclusief targets en budgettering. Door middel van een Content Kalender creëren we structuur en waarborgen continuïteit.

Fase 3: Creatie en Distributie

Fase 3: Creatie en Distributie

Al die leuke ideeën en plannen vanuit de concept fase moeten uiteindelijk ook gecreëerd en verspreidt worden. Je kent je eigen klanten natuurlijk zelf het beste! Maar uiteraard zorgen wij dat het creatieve proces en de creaties op een effectieve manier worden gecreëerd. Denk hierbij ook aan het vinden en managen van de juiste creatieve partners of influencers.

BlooSEM ondersteunt ook, indien gewenst, bij het verspreiden van de content op de juiste online kanalen, zoals Google Ads, Social Media, blogs, emailmarketing etc. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle uitingen, campagnes e.d. meetbaar zijn. We maken de tracking dik in orde en formuleren KPI’s om te kunnen sturen op de gestelde targets.

Fase 4: Evaluatie en optimalisatie

Fase 4: Evaluatie en optimalisatie

We adviseren na de start van de campagne snel ervaring op te doen, quick wins te realiseren, om aan te tonen of hetgeen we in theorie bedacht hebben daadwerkelijk werkt in de praktijk. Periodieke evaluatie en voortdurend verbeteren is ons devies.

Content Marketing samen met BlooSEM

Wat de aanpak van BlooSEM onderscheidend maakt is dat wij naast een praktische en creatief insteek, content marketing ook uit Performance oogpunt bekijken. Of we jou of jouw team op de goede weg zetten doormiddel van een brainstormsessie, een concept strategie en/of maandelijkse ondersteuning of dat we je het hele proces uit handen nemen, wij zorgen dat je ‘goed gevonden’ wordt!

SEE–THINK–DO–CARE model

BlooSEM werkt volgens het See-Think-Do-Care marketing model van Google. De contentmarketing strategie van onze klant wordt hierdoor veel relevanter en verhoogt de effectiviteit van onze marketinginspanningen. Het mooie van contentmarketing is dat het in elke fase van de customer journey waarin de doelgroep zich bevindt, gebruikt kan worden.

See-Think-Do-Care

 Eva-promovenster

  Ook starten met Content Marketing? Maak kennis met BlooSEM, contact Eva!