Conversieoptimalisatie

Conversieoptimalisatie (CRO)

Trekt je website veel bezoek maar levert het te weinig op? Dan helpen wij de conversie te verhogen! Bij conversieoptimalisatie (CRO) verbeteren we één of meer conversiepunten op de website.

Samen bepalen we de conversiedoelen en analyseren we de kwalitatieve en kwantitatieve data van de website en de doelgroep(en). Hiermee stellen we een praktisch CRO-rapport op.

Daarbij gebruiken we de zes beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini, die wereldwijd succesvol worden toegepast. Het rapport geeft inzicht in de uitdagingen en kansen van je website. Dit stelt je in staat de juiste veranderingen door te voeren. Het resultaat? Meer conversie!

CRO
blank

Waarom conversieoptimalisatie?

Bezoekers die op een website komen en direct afhaken kosten geld! BlooSEM brengt dan de pijnpunten van een website in kaart en zoekt naar oplossingen voor meer conversie. Denk bij pijnpunten aan:

 • Pagina’s met een hoge bounce rate (hoog % dat direct afhaakt)
 • Formulieren met een hoog aantal views, maar weinig doorkliks
 • Te langzame laadtijd van een pagina
 • Pagina’s in een aankoopproces met een hoge exit rate (hoog % bezoekers dat website verlaat)

Wat zijn conversies?

Een conversie is een specifieke actie waarvan een organisatie wenst dat zoveel mogelijk bezoekers deze actie op de website of landingspagina uitvoeren. De soort actie is afhankelijk van het type website. Conversies zijn onder te verdelen in harde en zachte conversies. Enkele voorbeelden:

Harde conversies
Aankoop
Ingevuld contactformulier (leads)
Registratie
Softe conversies
Download
Inschrijving nieuwsbrief
Klik op chat button
Share op social media kanaal

6 Fasen binnen conversieoptimalisatie

BlooSEM hanteert een Conversieoptimalisatie framework dat bestaat uit 6 fasen:
ConversieOptimalisatie

Fase 1

Fase 1: Formuleren online doelstellingen, KPI’s en targets

Voordat de conversieratio verbeterd kan worden is het belangrijk eerst de online doelstellingen en KPI’s helder te definiëren. Wat wil je optimaliseren en wat wil je precies bereiken (targets)? Deze vragen beantwoorden we samen. Als wij denken dat de verwachtingen niet realistisch zijn geven we dat uiteraard ook aan.

Fase 2

Fase 2: Finetunen implementatie en configuratie meettools

Met regelmaat komen wij implementaties van Web Analytics pakketten tegen waarbij de conversies niet of onjuist gemeten worden. Het kunnen realiseren van meer conversies en het nemen van de juiste beslissingen is afhankelijk van juiste metingen. In deze fase adviseren we over eventuele aanpassingen in het Web Analytics account of andere meettools, zodat data voor conversie-optimalisatie op de juiste wijze verzameld wordt.

Fase 3

Fase 3: Kwantitatieve & kwalitatieve data verzamelen en analyseren

Met een Web Analytics pakket verzamel je voornamelijk kwantitatieve data. Deze data stelt je in staat tal van ‘Wat-vragen’ te beantwoorden. Ben je op zoek naar beweegredenen van bezoekers op de website, dan is de inzet van surveys sterk aan te bevelen. Deze surveys geven een antwoord op ‘Waarom-vragen’ die je hebt. Met surveys zorgen wij ervoor dat je een helder beeld krijgt van obstakels die conversie in de weg staan. Ook deze kwalitatieve informatie is input voor de volgende fase.

Fase 4

Fase 4: A/B- en multivariate-testen

Aan de hand van de doelstellingen en de hoeveelheid verkeer die wekelijks op een site komt, zetten we het best passende testtraject op.

Websites met grote bezoekvolumes

Bij een site met grote volumes verkeer starten we met het opzetten van een roadmap voor A/B-testen of een multivariate test.

 • A/B-test: testen van twee verschillende pagina’s. Hierbij wordt gekeken naar design, structuur en andere ‘grove’ elementen.
 • Multivariate-test: testen van een aantal elementen binnen dezelfde pagina. Hierbij worden voor ieder element meerdere varianten getest.


Websites met laag bezoekvolume

Bij een site met beperkt verkeer wordt door een combinatie van kwalitatief onderzoek en kwantitatieve data van de website een advies uitgebracht. Voorbeelden van kwalitatieve databronnen:

 • Panelonderzoek
 • Input uit chatboxen
 • Input uit feedback forms

Voorbeelden van kwantitatief onderzoek:

 • Mouseflow onderzoek (heatmaps)
 • Google Analytics data; funnel analyse, technische audit, analyse van kanalen, onsite zoekgedrag

De testdata geeft aan welke pagina en/of combinatie van elementen tot het beste resultaat leidt. Alle analyses en bevindingen worden verwerkt in een helder adviesrapport.

Fase 5

Fase 5: Aanpassen website en campagnes

Op basis van de inzichten uit het adviesrapport komen wij met concrete verbeteringen voor de website. Daarnaast bekijken we samen met de klant hoe we campagnes (traffic kanalen) zo effectief mogelijk kunnen benutten.

Fase 6

Fase 6: Effecten analyseren en bijsturen

Na de implementatie van de aanpassingen is het belangrijk om de effecten er van goed te meten en hier op in te blijven spelen. Naar aanleiding van de resultaten worden nieuwe testen opgezet en worden dezelfde fases doorlopen. Zodoende werk je structureel aan het optimaliseren van de website en het verhogen van de conversieratio. Echte CRO!

Timo

Ook je online performance verbeteren?
Contact Timo!