Privacy beleid

BlooSEM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet BlooSEM met uw gegevens?

BlooSEM verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van BlooSEM heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar goedgevonden@bloosem.nl of een brief naar Bloosem Media B.V., Marathon 11b, 1213 PG Hilversum.

BlooSEM verkoopt uw gegevens niet

BlooSEM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). BlooSEM zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookie beleid

De BlooSEM website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. BlooSEM maakt gebruikt van cookies op haar website om:

  • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
  • Het delen van informatie op social media mogelijk te maken
  • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses

BlooSEM gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google-, Facebook- en LinkedIn Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites, die deel uitmaken van het Google-, Facebook- en LinkedIn Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame)boodschappen te tonen. Ook via Google Adwords kan deze informatie gebruikt worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt op basis van een cookie-technologie en is volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden bij Google of uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Privacy statements van derde partijen

Op de website van BlooSEM staan een aantal links naar websites van andere organisaties. BlooSEM draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan de Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Veiligheid

BlooSEM heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Wijzigingen en vragen

BlooSEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. BlooSEM adviseert u regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van BlooSEM dan kunt u deze richten aan Bloosem Media b.v., Marathon 11b, 1213 PG Hilversum, 035 – 30 30 320 of goedgevonden@bloosem.nl.

Meest recente update: maart 2018