fbpx

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens


Persoonsgegevens Rubrieken  Betrokkenen  Doelen verwerking Disciplines
Voornaam Naam Lead Leadgeneratie Social, EM
Tussenvoegsel Naam Lead Leadgeneratie Social, EM
Achternaam Naam Lead Leadgeneratie Social, EM
Landcode Adresgegevens Lead Leadgeneratie Social, Analytics
Telefoonnummer vast, mobiel, direct Telefoonnummers Lead Leadgeneratie Social, EM
Email adres Emailadres Lead Leadgeneratie SEA, Social, EM
Organisatienaam Organisatienaam Lead Leadgeneratie Social, EM
Functienaam Beroepsgegevens Lead Leadgeneratie Social
Geslacht Geslacht Lead Leadgeneratie EM
Customer ID Connectiegegevens Lead Profiling, Remarketing Analytics, Social
Bezoekers via online campagnes (Google AdWords, banners, email, etc) Connectiegegevens Lead Profiling, Remarketing Analytics
IP adres Connectiegegevens Lead Leadgeneratie EM
Plaats waar lead vandaan komt voordat een websessie ontstaat Connectiegegevens Lead Leadgeneratie, profiling SEA, Analytics, Social
*Gebruikte afkortingen Disciplines EM=Email Marketing  SEA=Search Engine Advertising Social=Social Media

Meest recente update: maart 2021