fbpx

Conversie Optimalisatie

Conversieoptimalisatie (CRO)

Trekt je website bezoekers en wil je hiervan méér terugzien in de opbrengsten? Dan helpen wij je graag: wij verhogen jullie conversie! Bij conversie-optimalisatie (CRO) verbeteren we één of meer conversiepunten op de website vanuit kwantitatieve en kwalitatieve data.

In overleg met jou kiezen we de conversiedoelen. Vervolgens analyseren we de kwalitatieve en kwantitatieve data van de website en de doelgroep(en). Hiermee stellen een praktisch conversieoptimalisatieadviesrapport op.

We gebruiken daarbij de zes beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini, die wereldwijd succesvol worden toegepast. Het rapport geeft jou inzicht in de uitdagingen en kansen van jouw website. Dit stelt jou in staat de juiste veranderingen door te voeren. Het resultaat: meer conversie.

CRO

Waarom conversie-optimalisatie?

Bezoekers die op een website komen en direct afhaken leveren niets op. Sterker nog: ze kosten geld! BlooSEM brengt de pijnpunten van een website in kaart en zoekt samen met de klant naar oplossingen om een website op weg te helpen naar meer conversie. Denk bij pijnpunten aan:

 • Key pagina’s met een hoge bounce rate (hoog percentage bezoekers dat direct afhaakt)
 • Formulieren met een hoog aantal views, maar weinig doorkliks
 • Te langzame laadtijd van een pagina
 • Pagina’s in het (aankoop)proces met een hoge exit rate (hoog percentage bezoekers dat vanaf een specifieke pagina de website verlaat)

Wat zijn conversies?

Een conversie is een specifieke actie waarvan een organisatie wenst dat zoveel mogelijk bezoekers deze actie op de website of landingspagina uitvoeren. De soort actie is afhankelijk van het type website. Conversies zijn onder te verdelen in harde en zachte conversies. Enkele voorbeelden:

Harde conversies
Aankoop
Ingevuld contactformulier (leads)
Registratie
Softe conversies
Download
Inschrijving nieuwsbrief
Klik op chat button
Share op social media kanaal

6 Fasen binnen conversie-optimalisatie

BlooSEM hanteert een Conversie Optimalisatie framework dat bestaat uit 6 fasen:
ConversieOptimalisatie

Fase 1

Fase 1: Formuleren online doelstellingen, KPI’s en targets

Voordat de conversieratio verbeterd kan worden, is het belangrijk eerst de online doelstellingen en KPI’s helder te definiëren. Wat wil je optimaliseren en wat wil je precies bereiken (targets)? Deze vragen beantwoorden we samen. Als wij denken dat de verwachtingen niet realistisch zijn, geven we dat uiteraard ook aan.

Fase 2

Fase 2: Fine tunen implementatie en configuratie meettools

Met regelmaat komen wij implementaties van Web Analytics pakketten tegen waarbij de conversies niet of onjuist gemeten worden. Het kunnen realiseren van meer conversies en het nemen van de juiste beslissingen is afhankelijk van juiste metingen. In deze fasen adviseren we over eventuele aanpassingen in het Web Analytics account, zodat de gewenste data voor conversie optimalisatie op de juiste wijze verzameld wordt.

Fase 3

Fase 3: Kwantitatieve & kwalitatieve data verzamelen en analyseren

Met een Web Analytics pakket, bv. Google Analytics, verzamel je voornamelijk kwantitatieve data. Deze data stelt je in staat tal van Wat-vragen te beantwoorden. Ben je op zoek naar beweegredenen van bezoekers op de website, dan is de inzet van surveys sterk aan te bevelen. Deze surveys geven een antwoord op de Waarom-vragen die je hebt. Met surveys zorgen wij ervoor dat je een helder beeld krijgt van obstakels die conversie in de weg staan. Ook deze kwalitatieve informatie is input voor de volgende fase.

Fase 4

Fase 4: A/B en multivariate testen

Aan de hand van de doelstellingen en de hoeveelheid verkeer die wekelijks op een site komt, zetten we het best passende testtraject op.

Sites met grote volumes

Bij een site met grote volumes verkeer starten we met het opzetten van een roadmap voor A/B testen of een multivariate test.

 • A/B test: het testen van twee verschillende pagina’s; hierbij wordt gekeken naar design, structuur en andere “grove” elementen
 • Multivariate test: het testen van een x aantal elementen binnen dezelfde pagina, waarbij voor ieder element meerdere varianten worden getest

Alternatief bij kleine sites

Bij een site met beperkt verkeer wordt door een combinatie van kwalitatief onderzoek en kwantitatieve data van de website een advies uitgebracht. Voorbeelden van kwalitatieve data bronnen zijn:

 • Panel onderzoek
 • Input uit chatboxen
 • Input uit feedback forms

Voorbeelden van kwantitatief onderzoek zijn:

 • Mouseflow onderzoek (heatmaps)
 • Google Analytics data; funnel analyse, technische audit, analyse van kanalen, onsite zoekgedrag.

De testdata geeft aan welke pagina en/of combinatie van elementen tot het beste resultaat leidt. Alle analyses en bevindingen worden verwerkt in een adviesrapport, waarin de learnings helder worden uitgelegd.

Fase 5

Fase 5: Aanpassen website en campagnes

Op basis van de inzichten uit het adviesrapport komen wij met concrete verbeteringen voor de website. Daarnaast bekijken we samen met de klant hoe we campagnes (traffic kanalen) zo effectief mogelijk kunnen benutten.

Fase 6

Fase 6: Effecten analyseren en bijsturen

Na de implementatie van de aanpassingen is het belangrijk om de effecten er van goed te meten en hier op in te blijven spelen. Naar aanleiding van de resultaten worden nieuwe testen opgezet en worden dezelfde fases doorlopen; een doorlopend proces. Op deze manier ben je structureel bezig met het optimaliseren van de website en het verhogen van de conversieratio!

Ook je online performance verbeteren?
Contact Rene!