Zelf.nl

Zelf.nl, onderdeel van SNS Reaal, is een verzekeraar met een focus voor online verzekeren.

Diensten

www.zelf.nl

Klant 2008 – 2010

Samenwerking

BlooSEM heeft voor Zelf.nl campagnes gevoerd voor auto-, dier -, reis -en rechtsbijstandsverzekeringen.

De concurrentie op verzekeringstermen in Google Adwords was destijds ook al moordend, hetgeen BlooSEM ertoe aanzette om creatief te denken met het beschikbare budget en zo toch voldoende conversies binnen te halen voor een acceptabele prijs.

Het goede resultaat werd met name bepaald door de inzet van op de doelgroep en product gerichte landingspagina’s. Ook hebben onze web analyse adviezen de conversie op de website in zijn geheel verbeterd. Het aanboren van online kanalen die nog minder bekend waren en dus goedkoper, droegen ook bij aan het succes. Bijvoorbeeld, de inzet van ‘quiz’ banners op YouTube.

Resultaten

  • Duizenden leads via YouTube banners voor gemiddeld €3 CPL
  • Daling van de CPO op een polis met meer dan 25% door inzet van search specifieke landingspagina’s
  • Verlaging van de CPO door inzet van regiotargeting