Is Google Analytics illegaal?

Is Google Analytics illegaal?

Home » Is Google Analytics illegaal?

Is Google Analytics illegaal?

Verschillende grote media outlets zoals Nu.nl en rtlnieuws.nl rapporteerden begin 2022 over een potentieel verbod op Google Analytics. Verontrustend nieuws voor ondernemers en online marketeers. Google Analytics is tenslotte één van de meest populaire tools voor het monitoren van website activiteiten en het inzien van data. Waar komt dit nieuws vandaan en wat betekent het voor gebruikers van Google Analytics? Zijn we nu allemaal illegaal bezig als we Google Analytics gebruiken?

Waarom is Google Analytics illegaal?

De berichten over het vermeende verbod op Google Analytics zijn gebaseerd op klachten van de privacy-activist Max Schrems. Schrems is de frontman van de Oostenrijkse privacy waakhond Noyb. Schrems diende in verschillende Europese landen klachten in over het volgens General Data Protection Regulation (GDPR) onjuist gebruik van Google Analytics. GDPR-wetgeving is in het leven geroepen om de data van Europese burgers te beschermen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat data niet zomaar buiten de EU terecht mag komen.

De klachten die zijn ingediend door Schrems hebben geleid tot uitspraken van o.a. de Oostenrijkse, Franse, en Noorse privacytoezichthouders. De toezichthouders concludeerden dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de GDPR. Belangrijk is dat het hier niet om de tool zelf gaat maar om de manier waarop deze gebruikt wordt.

Google Analytics met stopbord

Waarom voldoet Google Analytics niet aan GDPR?

Binnen Google Analytics zijn er een aantal opties waarmee data automatisch met Google wordt gedeeld. De data wordt hierbij geëxporteerd naar Amerikaanse servers. Dit is een van de belangrijkste punten waardoor het gebruik van Google Analytics niet voldoet aan de GDPR. Je deelt data met Amerikaanse services zonder dat een gebruiker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Door data te anonimiseren en het delen van data uit te zetten kun je de tool beter aansluiten op de GDPR-eisen.

GDPR Amerikaanse vlag en Europese vlag met slotje

Een ander belangrijk argument is dat de Amerikaanse wetgeving Amerikaanse bedrijven verplicht om toegang te verlenen tot data wanneer de Amerikaanse overheid dit nodig vindt. Dit is een van de grootste bezwaren die de Europese privacytoezichthouders hebben op het gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven en waardoor deze in strijd is met de GDPR. Instellingen binnen Google Analytics kunnen voorkomen dat data automatisch gedeeld wordt en dus geëxporteerd wordt naar Amerikaanse servers. Deze instellingen worden echter teniet gedaan wanneer data opgeëist wordt door de Amerikaanse overheid. Dit probleem limiteert zich niet alleen tot Google Analytics, maar geldt voor alle Amerikaanse bedrijven die gebruikersdata verzamelen.

Wat betekent dit voor de Google Analytics-gebruikers?

Voorlopig hoeven Google Analytics gebruikers zich geen zorgen te maken. We zijn in Europa sterk afhankelijk geworden van Amerikaanse technologie. Denk alleen al aan alle bedrijven die Microsoft of Apple producten gebruiken. Er zijn dan ook flinke praktische bezwaren om hier juridische stappen in te nemen. Zelfs de Nederlandse overheid heeft in mei 2022 nog een contract getekend om de Google suite op te nemen in hun werkomgeving. We hoeven dus voorlopig nog geen afscheid te nemen van Google Analytics.

Nog geen GA4?

Uiteraard blijft ook Google in beweging om beter te voldoen aan dataveiligheid. Zo worden er met de introductie van Google Analytics 4 (GA4) en de uitfasering van Google Universal Analytics stappen genomen richting een betere aansluiting op privacy wetgeving. Vergeet hierbij niet dat Universal Analytics na 1 juli 2023 geen data meer zal verzamelen. Ter voorbereiding op de transitie is het aan te raden om zo snel mogelijk GA4 in te stellen. De nieuwe versie van Google Analytics begint pas met de verzameling van data nadat er een GA4 account is aangemaakt. Hoe langer er wordt gewacht met het aanmaken van GA4, des te minder data zal er beschikbaar zijn voor het vergelijken van de websiteprestaties.

Collega Céline roze blouse armen in zij

Heb je nog geen GA4 of zijn de conversies nog niet ingesteld als events? Wacht niet te lang en contact Céline!